Ubezpieczenia komunikacyjne

28 marca 2021 Wyłączono przez Redakcja

Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Obejmują one ochroną na przykład pojazdy samochodowe, motocykle oraz inne pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych. I choć na terenie Polski obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie OC, to warto wiedzieć kiedy powinniśmy zdecydować się na zakup dodatkowych produktów do ubezpieczeń komunikacyjnych takich jak Autocasco, Assistance, NNW itp.

Tylko świadome wybranie ubezpieczenia komunikacyjnego pozwoli Ci objąć odpowiednią ochroną Ciebie, Twoich bliskich oraz Twój pojazd. Czym są AC, NNW oraz Assistance, kiedy mogą się przydać i co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o ich wykupieniu?

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Po pierwsze, ubezpieczenie komunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, należą do II działu ubezpieczeń majątkowych. Są z pewnością najbardziej popularnym rodzajem zawieranych polis, które mogą zapewnić ochronę kierowcy, pasażerów oraz pojazdów. Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna), które jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Natomiast do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych nieobowiązkowych należą między innymi AC (Autocasco), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i Assistance (pomoc w drodze). 

Ubezpieczenie komunikacyjne OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to jedyna polisa komunikacyjna, którą musi obowiązkowo posiadać każdy właściciel samochodu. Ze względu na obowiązujące przepisy, należy wykupić ją najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Bezsprzecznie zakres ubezpieczenia OC u wszystkich ubezpieczycieli jest taki sam. Został on uregulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. To sprawia, że w przypadku ubezpieczenia OC po prostu warto zdecydować się na możliwie najtańszą ofertę. Jednak czym jest ubezpieczenie OC? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. W ramach ubezpieczenia objęte jest tak mienie, jak i zdrowie oraz życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego może dojść z Twojej winy. Warto wiedzieć, że za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC, nakładane są kary finansowe. Ich wysokość zależna jest od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC krótkoterminowe „komisowe”

Obok standardowych polis OC zawieranych na okres 12 miesięcy, towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie także ubezpieczenia OC krótkoterminowe. Do ich zawarcia są upoważnieni zarówno klienci indywidualni (np. właściciele pojazdów zabytkowych), jak i przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to zaliczają się do niej firmy handlujące pojazdami (posiadające kod PKD 45.11 i 45.19). Ponieważ z ubezpieczeń krótkoterminowych (30-dniowych) korzystają m.in. właściciele komisów, potocznie określa się je jako „polisy komisowe”. Zawarcie polisy krótkoterminowej jest bardzo korzystne dla właściciela komisu, bo jest ona tania. Przykładowo ubezpieczenie pojazdu osobowego na 30 dni to koszt ok. 70 zł. Od strony formalnej istotne jest przede wszystkim to, że umowy ubezpieczenia krótkoterminowego nie trzeba wypowiadać – wygasa ona automatycznie po upływie terminu, na jaki była zawarta.

Ubezpieczenia komunikacyjne AC – ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia

Ubezpieczenie Autocasco należy do nieobowiązkowej grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. Ten rodzaj polisy może jednak zapewnić Ci finansowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. W przeciwieństwie do OC, Autocasco gwarantuje odszkodowanie, które będzie wypłacone Tobie, czyli właścicielowi pojazdu. To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia się z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami. W ramach ubezpieczenia AC możemy też otrzymać odszkodowanie za szkody  powstałe w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń losowe (pożar, zatopienie, działanie sił przyrody) oraz kradzieży samochodu lub jego części i wyposażenia. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania jeśli uzna, że kradzież auta wydarzyła się w wyniku rażącego niedbalstwa takiego jak np. pozostawienie kluczyków w stacyjce, czy celowe upozorowanie kradzieży. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania też w przypadku spowodowania kolizji w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Cena polisy AC będzie zależała między innymi od zakresu ochrony ubezpieczenia, wartości pojazdu i uzyskanych zniżek.

Ubezpieczenia komunikacyjne Assistance – pomoc w trudnych sytuacjach na drodze

Assistance to kolejny rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które oferowane jest w pakiecie z polisą OC lub AC. Dlaczego warto je wybrać? Assistance zapewni Ci całodobową pomoc w przypadku stłuczki lub awarii Twojego samochodu. Ubezpieczyciel gwarantuje Ci wsparcie techniczne takie jak chociażby odholowanie auta do warsztatu. W ramach Assistance otrzymujemy również pomoc medyczną i prawną, którą objęci są też pasażerowie ubezpieczonego pojazdu. Dodatkowymi usługami świadczonymi w ramach tego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą być też transport, opłacenie noclegu, wymiana koła, pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego czy koszty dostarczenia paliwa do pojazdu. Zakres pomocy będzie jednak zależał od wybranego pakietu. Dlatego podczas zakupu warto zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Znajdziesz tam informację o tym jakie są limity holowania, kiedy możesz oczekiwać na pomoc. Sprawdź też czy Assistance obowiązuje w całej Europie, czy tylko na terenie naszego kraju.

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW – ochrona życia i zdrowia

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymujemy też możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW, czyli odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie w tym przypadku wypłacane jest ubezpieczonemu lub uprawnionej osobie w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia i  rodzaju uszczerbku na zdrowiu, 100% wypłacane jest tylko i wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i podróżujący z nim pasażerowie.